Logistiikka murrosvaiheessa

Logistiikka on voimakkaassa murroksessa ilman pandemiaakin. Erilaisia visioita on hahmoteltu millaiseksi logistiikan eri toiminnot ovat muuttumassa. Pääasiassa hahmotelmat ovat keskittyneet autonomiseen liikkumiseen ja automaatioon. Keskusteluissa on usein ihmisen osuus logistiikassa unohdettu. Mikä on ihmisen rooli tulevaisuuden logistiikassa?

Tavarakuljetuksien yhteydessä on mainittu esimerkkejä autonomisesta ajamisesta, jossa ihmisellä ei ole roolia. Samoin on puhuttu useamman yhdistelmäajoneuvon junista maanteillä, joissa ihmisellä on vain sivurooli. Tekniikka on jo pitkälti olemassa, mutta kehitystä jarruttaa muutama seikka. Mikä on onnettomuustapauksessa keinoälyn tekemien ratkaisuiden ja valintojen moraalinen oikeutus? Suomen talvisissa olosuhteissa kaikkia toimintavarmuuteen liittyviä tekijöitä ei vielä ole kyetty ratkaisemaan. Nämä, kuten muutkin automaatioon liittyvät seikat, tulevat puhuttamaan meitä vielä pitkään.

Sisälogistiikka on automaatiossa jo pitkällä. Materiaalivirrat otetaan vastaan, varastoidaan, kerätään, pakataan ja lähetetään jo ilman ihmisen tekemää työtä. Ei aivan. Ihminen on prosessissa voimakkaasti mukana valvomassa automatiikan toimintaa, poistamassa häiriöitä ja huoltamassa laitteistoja. Materiaali virtaa ja ihmisen työnkuva on muuttunut. Automaatio ei siis välttämättä vähennä työvoiman määrää.

Hankintatoimi on muuttunut voimakkaimmin logistiikassa. Hankinnan tehtävänä on ohjata materiaalivirtoja koko toimitusketjussa. Toimitusketjuja ohjataan yhä useammin keinoälyn avulla. Oppiva keinoäly on tehokas materiaalivirtojen ohjaaja, jonka avulla vähennetään turhia ja kalliita toimintoja toimitusketjussa. Ihmisen tulee jatkossakin olla se, joka tekee viimeisen päätöksen ketjussa.

Maailma muuttuu ja meidän tulee logistiikassa reagoida yhä kiihtyvään muutokseen. Yrityksillä on edelleen tarve kouluttaa ihmisiä uudentyyppisiin tehtäviin. Meidän tehtävänä kouluttajana on pitää yllä yritysyhteistyötä ja ennakoida yhdessä yritysten kanssa tuleviin työelämän murrokseen liittyviin osaamistarpeisiin. NEWLOG-hankkeen tarkoituksena on löytää työkaluja tulevaisuuden logistiikan toimijoille.

Marko Rautjoki

Kirjoittaja on logistiikkapalvelujen osaamispalveluesimies Vantaan ammattiopisto Variassa.

Logistiikka-alan kehityshanke NEWLOG on käynnistynyt

Maailma muuttuu ja muuttaa toimintaympäristöämme sekä toimintatapojamme. Koulutuksen ja työelämän pitää pysyä muutoksessa mukana. Logistiikka-alan kaikilla kolmella osa-alueella (kuljetus, varastointi, hankinta) on tapahtunut paljon muutoksia ja lisää tulee tapahtumaan. Automaatio, digitalisaatio, uusi teknologia, nämä ovat kaikki sanoja, jotka liittyvät oleellisesti logistiikka-alan muutokseen. Osa toiminnoista kehittyy niin, että niiden tekemiseen ei enää henkilötyötä tarvita, mutta samalla muodostuu alan henkilöstölle uudenlaisia työtehtäviä, jotka tarvitsevat uutta ja erilaista osaamista. NEWLOG-hankkeessa pyritään selvittämään alalla jo tapahtuneet muutokset ja katsomaan myös tulevaisuuteen. Yhteistyössä Uudellamaalla toimivien yritysten kanssa Varia, Hyria ja KSAO haluavat kehittää yritysten toimintaa, opettajien osaamista sekä logistiikka-alan koulutusta. Oikeanlaisella osaamisella on helpompi vastata alan tuleviin muutoksiin.

Vuosien 2021 – 2022 aikana hanke on mukana logistiikka-alan tapahtumissa ja järjestää myös omia kaikille avoimia tapahtumia. Seuraa hankkeen tapahtumia ja toimintoja nettisivulta  www.newloghanke.fi ja ole mukana logistiikka-alan kehityksessä.

Katri Korkalainen, Projektipäällikkö