Materiaalit

Tältä sivulta löydät NEWLOG-hankkeessa tuotetut materiaalit ja työkalut.

1. Millaista osaamista logistiikka-alalla tarvitaan tulevaisuudessa?

NEWLOG-hankkeessa selvitettiin logistiikka-alan tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita tekemällä kyselyt työnantajille sekä opettajille. Niistä voit lukea enemmän Tuija Rikkosen blogipostauksesta sekä hänen opinnäytetyöstään.

Lisäksi perehdyimme muiden toimijoiden aiemmin tekemiin selvityksiin.

Tiivistettynä: Murrosvauhti logistiikka-alalla on niin hurja, että edes työelämä ei tällä hetkellä tiedä, millaista osaamista muutaman vuoden päästä tarvitsee. Tämä on koulutukselle ja koulutusorganisaatioille suuri haaste. Nopea reagointi työelämän koulutustarpeisiin on myös toisen asteen oppilaitokselle tilanne, joka vaatii valmiita malleja lyhyisiin täsmäkoulutuksiin. Tähän vastaamaan NEWLOG-hankkeessa kehitettiin Hyrian toimesta Logistiikka Akatemia, josta lisää alempana.

2. Hankkeessa kehitettyä osaamistarpeiden mukaista koulutusta. Koulutussisällöt ovat muunnettavissa ja hyödynnettävissä erilaisissa yritys- ja opiskelijatarpeissa.

Simulaatioympäristöjen ja simulaatiokoulutuksen kehittäminen KSAO:ssa >>

AR/VR-sovellus trukin ajoonlähtötarkastuksen ja tekniikan opiskeluun

Lue lisää blogista >>

Lataa sovellus >>

Logistiikka Akatemia >>

Koulutusmalli, joka on muunnettavissa moneen koulutustarpeeseen.

3. Malleja yksilön muutosvalmiuksien vahvistamiseen muuttuvassa työympäristössä ja urapolkujen luomisessa.

Oppimisympäristön kehitys KSAO:n logistiikkakampuksella palvelumuotoiluprosessilla kehitetyn mallin mukaisesti.>>

Osaamistarpeet opiskelu- ja työelämävalmiuksissa: Sosiaaliset taidot, fysiikka, henkinen hyvinvointi

NEWLOG JobBook

Sovellus, joka yhdistää elinkeinoelämän, oppilaitoksen sekä opiskelijan ja muodostaa urapolusta portfolion tekoälyn avulla

Työelämän Lounastreffit & VariaPRO

Malleja rekryyn ja verkostoitumiseen

Logistiikka Akatemia>>

Toteutusmalli koulutuksesta, jolla voidaan vahvistaa muutosvalmiuksia sekä lisäkouluttaa alalla jo olevia mm. dronetoimintoihin

NEWLOG Bootcamp

Työn organisoinnin malli etätyön muuttaneessa työympäristössä.

4. Opettajien työelämäosaamisen päivittämiseksi

NEWLOG-koulutussarjat sekä miniverkkokurssi osatavoitteen 1. selvitetyn mukaisin sisällöin. Lue lisää >>

Dronepilottien kouluttamiseen paketti

Tutkinnonosa 5 osp alkoi 1.8.2022. Hankeyhteistyössä Roboboost (Varia/Mika Palm) & Kymenlaakson Dronekoulutusverkosto (KSAO, Eduko/Pekka Lindström)

Toimintakäsikirja oppilaitoksen dronetoimintoihin: PDF >> DOCX>>

Koulutuksen toteutussuunnitelma: PDF>> DOCX>>

5. Logistiikan asiakkuuksien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto

Jouduimme siirtymään etäohjelmaan, joka hiukan haastoi verkostoitumista. NEWLOG-hankkeen toimintaan osallistuineiden sähköposteja kertyi yhteensä 639. Kansainvälisesti verkostoiduimme opintomatkalla Limowa ry:n kanssa. Teimme aktiivista yhteistyötä logistiikan kattojärjestöjen Limowa ry:n ja LOGY ry:n kanssa ja heidän tapahtumissaan tapasimme alan aktiivisia toimijoita. Hankkeen aikana syntyi aktiivinen verkosto työelämäedustajien sekä oppilaitosten välille.

Kiitämme kaikkia mukana olleita!

Verkoston jatkokehittämistä NEWLOG-hankkeen päätyttyä jatkaa Limowa ry. sekä hanketiimiläiset, ohjausryhmäläiset ja yhteistyökumppanit omissa rooleissaan.

Mutta mikä ja kuka on oppilaitoksen asiakas? 😉