NEWLOG -ilmasto, tulevaisuus & logistiikka


Koulutus on tarkoitettu logistiikka-alan ammatillisen koulutuksen opettajille ja muille alan kehityksestä kiinnostuneille.

Ensimmäisenä päivänä kuullaan sisälogistiikan teemoista ja toisena keskitytään kuljetukseen sekä liikenteeseen.

Iltapäivien lomassa käydään keskusteluita aiheesta.

Koulutuksen järjestää NEWLOG-hanke yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Sisälogistiikka 9.9.2021

12:30 Aloitus ja alkusanat
12:40 Ilmastovastuu ammatillisissa tutkinnoissa, Anne Liimatainen, Opetushallitus
Ilmastoteeman rooli ammatillisessa koulutuksessa ja ilmasto-osaamissisällöt osana
ammatillisten koulutuksen tutkinnon perusteita.
13:00 Ilmasto, tulevaisuus ja logistiikka – katsaus tulevaisuuteen, Ilkka Halava,
tulevaisuuden tutkija

Katsaus logistiikka-alan tulevaisuuteen ja vaateisiin.
13:45 Vihreää ja tehokasta sisälogistiikkaa, Janne Viinikkala, Leanware
Miten varaston prosesseilla ja varastoautomaatiolla voidaan vaikuttaa hiilijalanjälkeen?
Miten varaston tunnusluvut ja ympäristö yhdistyy?
14:00 Tauko
14:15 Case RRT Kouvola, Tero Valtonen, Kouvolan kaupunki
RRT Finland ilmastotoiminta – EU:n ilmastotavoitteisiin vastaaminen & vaateet. Mikä on
sisämaan terminaalin ja rautatien rooli päästöjen vähentäjänä?
14:35 Case Lidl: Kierrätyslogistiikka, tehokkuus ja vastuullisuus, Anna Liitiäinen, Lidl
Huippuunsa hiottu kierrätyslogistiikka on olennainen osa vastuullista ja
resurssitehokasta toimintaa. Kierrätys ei ole erillinen teema, vaan se limittyy koko
organisaation toimintaan. Katsaus kierrätyslogistiikkaan Lidlissä.
14:55 Case Inex Partners Oy: Vastuullista logistiikkaa, Iina Metsola, Inex Partners OY
Katsaus S-ryhmän ja Inex Partners Oy:n vastuullisuusohjelmaan ja logistiikan
toimenpiteisiin. Käsittelyssä mm. päästöt, kierrätys ja energiankulutus.
15:15 Case Alfaroc: Vastuullista varastointia, Pasi Virmajoki, Alfaroc Logistics Oy
Logistiikkakeskuksen ekologiset energiaratkaisut ja hiilijalanjäljen pienentämisen
mahdollisuudet sisälogistiikassa.
16:00 Tilaisuus päättyy

Kuljetus ja liikenne 16.9.2021


12:30 Aloitus ja alkusanat
12:40 Kuljetusalan tulevaisuuden kehityssuunnat, Ville Hinkka, VTT
Onko tulevaisuus automaatiossa ja itsestään kulkevissa ajoneuvoissa. Miten
kuljetuskapasiteetin hyödynnetään paremmin tavaravirtojen ohentuessa ja
kiertotalouden vaatimusten kasvaessa kuluttajarajapintaa unohtamatta?
13:00 Älykkään liikenteen mahdollisuuksia, Mika Hakosalo, Vaasan kaupunki
Tulevaisuus, haasteet ja Tukholman esimerkit.
14:00 Tauko
14:15 Päästövähennystavoitteet ja kuljetusyritysten keinot, Heikki Liimatainen,
Liikenteen tutkimuskeskus Verne / Tampereen Yliopisto
Logistiikan päästöjen vähentämisen tarve, Päästöjen muodostuminen kuljetuslajeittain,
Päästöjen vähennyskeinoja sekä kuljetusten tilaajien että kuljetusyritysten
näkökulmasta.
15:00 Case Rolly Goes Green – askel kohti vihreämpää tulevaisuutta, Miika Lampi,
RollyGroup Oy
Rolly Goes Green -toiminnassa kokeillaan oppilaskuljetuksia täyssähköautoilla ja
suunnitellaan päästövähennyksiä lähivuosille.
15:15 Case HSL: Bussiliikenteen päästökehitys, Petri Saari, HSL
HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä ja
hiilidioksidipäästöjä yli 90 % vuodesta 2010 vuoteen 2025. Tämä ei onnistu ilman
uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita sekä sähkön hyödyntämistä.
16:00 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa mukaan!

(Linkki tilaisuuden ilmoittautumissivulle.)